Filters
  Preferences
  جستجو

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/07/26

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و تجاری نمایشگاهی در شهرستان‌ بیرجند به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. . متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت شش روز کاری به دبیرخانه کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی: بیرجند، کیلومتر 15 جاده بیرجند-کرمان ، شهرک صنعتی ، بلوار تولید ، تولید 5 و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند .

                                     

  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به دبیرخانه کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی: بیرجند، کیلومتر 15 جاده بیرجند-کرمان ، شهرک صنعتی ، بلوار تولید ، تولید 5 و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند .

                          تلفن کارخانه بیرجند: 05632255499                                         تلفن دفتر مشهد:05137639280

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌«‌ ‌ آگهی فراخوان مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی امین »»      1400/07/10

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد برای سرمايه گذاري و مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی واقع در مشهد ، بلوار سجاد خيابان امين با مساحت عرصه 1280 مترمربع نسبت به شناسایی سرمايه گذاران و سازندگان حائز صلاحیت که از توان مالي، فنی و اجرایی کافی برخوردار مي باشند، ، از طریق دو فرآیند همزمان 1- توانسنجی و ارزیابی و 2- مناقصه، اقدام نماید. در این پروژه زمین و پرداختي عوارض صدور موافقت اصولی به شهرداري مشهد به عنوان آورده موسسه و پرداخت هزینه های باقیمانده و اخذ پروانه ساختماني و کلیه مراحل طراحی، اجرایی ، ساخت و غیره به عهده سرمايه گذار خواهد بود. آخرین مهلت تحویل فرم هاي تكميل شده توانسنجی، ارزیابی و مناقصه به همراه مستندات مورد نياز برابر فرم راهنمای مناقصه ، به دبیرخانه مؤسسه عمران و توسعه رضوی به آدرس مشهد مقدس، تقاطع بلوار سجاد و خيام، نبش بلوار شهید دستغیب، ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 می باشد.


  درصورت نیاز جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 05131010000 داخلی 1208 و 1207 تماس حاصل فرمایند.

                                     

   

  راهنما فراخوان و مناقصه

  بسته مناقصه - پاکت های الف ب ج

  بسته توانسنجی و ارزیابی

  مشاهده مناقصه در سایت بنیاد و بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

  «‌«‌ فراخوان شناسایی و دعوت از سازندگان صاحب صلاحیت » »     1400/06/20

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد برای سرمايه گذاري و مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی واقع در مشهد ، بلوار سجاد خيابان امين با مساحت عرصه 1280 مترمربع نسبت به شناسایی سرمايه گذاران و سازندگان حائز صلاحیت که از توان مالي، فنی و اجرایی کافی برخوردار مي باشند، ، از طریق فراخوان اقدام نماید. در این پروژه زمین و پرداختي عوارض پروانه به شهرداري مشهد به عنوان آورده موسسه و اخذ پروانه ساختماني و کلیه مراحل طراحی، اجرایی ، ساخت و ... به عهده سرمايه گذار خواهد بود. از سرمايه گذاران و سازندگان محترم دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این فراخوان و دریافت مدارک و مستندات فراخوان از سايت مؤسسه به آدرس : WWW.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادها مؤسسه به آدرس مشهد مقدس، بلوار شهيد دستغيب، نرسيده به تقاطع بلوار خيام و بلوار سجاد، روبروی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوي، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال فرمهاي تكميل شده فراخوان و پيشنهاد به همراه مستندات مورد نياز برابر دستورالعمل مربوطه ، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/28 می باشد. متقاضیان می توانند درخواست کتبی و مستندات مورد لزوم را تا تاریخ فوق به دبیرخانه موسسه عمران و توسعه رضوی به آدرس مذکور ارسال نمایند. درصورت نیاز جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 05131010000 داخلی 1208 و 1207 تماس حاصل فرمایند.
  روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

  *نکات مهم : ۱- کلیه اطلاع رسانی ها به متقاضیان محترم صرفا از طریق این سایت اعلام و ملاک عمل می باشد . لذا بازدید روزانه بخش مناقصات و فراخوان سایت موسسه ضروری است . ۲- باتوجه به بروز تاخیر یک روزه در بارگذاری اسناد فراخوان و مناقصه ، آخرین مهلت جهت تکمیل و تحویل اسناد ، مندرج در آگهی روزنامه از ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تغییر یافت و لذا متقاضیان محترم این موضوع را مدنظر داشته باشند.

                                     

   

  بخش اول - توانسنجی و ارزیابی


  بخش دوم - پاکت الف و ج


  بخش دوم - پاکت ب


  برچسب بخش دوم - پاکت های الف ب ج


  «‌آگهی فراخوان  »      1400/04/05

   

  یک شرکت پیمانکاری معتبر در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به تامین انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار 200، 250، 315، 400 میلیمتر ، لوله پلی اتیلن به اقطار 90 ، 110، 160 میلیمتر و لوله چدن داکتیل به اقطار 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت آبرسانی (مورد تایید شرکت آب و فاضلاب) به شرح جدول ذیل ، از طریق پرداخت نقدی و تهاتر املاک اقدام نماید. لذا تامین کنندگان واجد شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ این آگهی آمادگی خود را بصورت کتبی به امور قراردادها به شماره تلفن 37682199-0513 و نمابر 37665775-0513 اعلام نمایند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌آگهی فراخوان  »      1400/04/05

   

  یک شرکت پیمانکاری معتبر در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به تامین انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار 200، 250، 315، 400 میلیمتر ، لوله پلی اتیلن به اقطار 90 ، 110، 160 میلیمتر و لوله چدن داکتیل به اقطار 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت آبرسانی (مورد تایید شرکت آب و فاضلاب) به شرح جدول ذیل ، از طریق پرداخت نقدی و تهاتر املاک اقدام نماید. لذا تامین کنندگان واجد شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ این آگهی آمادگی خود را بصورت کتبی به امور قراردادها به شماره تلفن 37682199-0513 و نمابر 37665775-0513 اعلام نمایند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌آگهی مزایده عمومی »      1400/03/05

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری تجاری و مسکونی در مشهد و شهرستان‌های بیرجند ، فردوس ، طبس به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

  «‌آگهی مزایده عمومی »      1400/01/24

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری تجاری، تجاری نمایشگاهی و مسکونی در شهرستان بیرجند به شرح جدول پیوست را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (05137682199)

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

  «‌فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار »      1400/01/24

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد به‌منظور راه اندازه یک کارخانه خوراک دام (شامل یک خط تولید پلت غلات و دانه‌های روغنی 10 تن در ساعت، یک خط پلت یونجه 10 تن در ساعت و یک خط میکرونایزفلیک 5 تن در ساعت باقابلیت توسعه تا 10 در تن ساعت) در شهرستان سرخس از طریق فراخوان عمومی، پیمانکاران حقوقی واجد صلاحیت در سطح ملی را برای خرید یا ساخت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی خط تولید و همچنین اتوماسیون کارخانه شناسایی نماید. لذا کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط می‌توانند فرم‌های فراخوان ارزشیابی را از سایت موسسه به آدرس www.oaqr.ir و یا از طریق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس زیر دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی تحویل و یا پست پیشتاز نمایند. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (05137682199)

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فرمهای ارزیابی

  «‌ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  »      1400/01/24

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام خدمات پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه هبلکس رضوی واحد بیرجند شامل: تأمین نیروی کارگر ساده و نیمه ماهر جهت انجام امور تولیدی و خدماتی ازجمله سورت، تسمه کشی و استرچ پالت‌های محصولات کارخانه را از طريق برگزاری مناقصه واگذار نمايد. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند فرم‌های فراخوان مناقصه را از سايت موسسه به آدرس: www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به واحد امور قراردادهای مؤسسه به آدرس زیر دريافت و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا 5 روز از تاریخ چاپ آگهی تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، مؤسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها (تلفكس: 37682199-051). روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت اسناد مناقصه

  «‌ فراخوان شناسایی  ارزیابی پيمانكار  »      1399/11/18

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد به منظور راه اندازه یک کارخانه خوراک دام (شامل یک خط تولید پلت غلات و دانه های روغنی 10 تن در ساعت، یک خط پلت یونجه 10 تن در ساعت و یک خط میکرونایزفلیک 5 تن در ساعت با قابلیت توسعه تا 10 در تن ساعت) در شهرستان سرخس از طریق فراخوان عمومی، پیمانکاران حقوقی واجد صلاحیت در سطح ملی را برای خرید یا ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی خط تولید و همچنین اتوماسیون کارخانه شناسایی نماید. لذا کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط می توانند فرم های فراخوان ارزشیابی را از سایت موسسه به آدرس www.oaqr.ir و یا از طریق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس زیر دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی تحویل و یا پست پیشتاز نمایند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت اسناد ارزیابی

  سایر مستندات

  «‌ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار»
   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد به‌منظور مرمت، استحکام‌بخشی اندود گچ و زیرسازی و رنگ‌آمیزی یکی از پروژه‌های خود به متراژ تقریبی 2000 مترمربع از طریق فراخوان عمومی، پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت در سطح استان خراسان رضوی را شناسایی نماید. لذا کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند فرم‌های فراخوان ارزشیابی را از سايت موسسه به آدرس: WWW.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادهای مؤسسه به آدرس زیر دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهی تحويل و يا پست پيشتاز نمایند.

   

  آدرس: مشهد، تقاطع بولوار سجاد و خیام، نبش بولوار شهید دستغیب، مؤسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها (تلفكس: 37682199-051) 

   

  دریافت فرم مزایده

   ((آگهی مزایده عمومی))     1399/06/30

  موسسه عمران وتوسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با کاربری تجاری ، تجاری نمایشگاهی واقع در خراسان جنوبی شهر بیرجند را به شرح جدول ذیل ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرمهای مربوطه به آدرس سایت www.oaqr.irمراجعه و جهت تحویل  پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه  1399/07/06 روز به دفتر این موسسه به نشانی: بیرجند-بلوارمسافر بالاتر از پلاک گذاری حاشیه میدان قائم و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه واقع در مشهدبه نشانی: تقاطع بلوار سجاد و خیام- ابتدای بلوارشهید دستغیب - موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند.

  دفتر بیرجند :05632338321                                                 دفتر مشهد:05137689434 - داخلی1166

                          

  دریافت فرم مزایده

   

  «‌ فراخوان شناسایی  ارزیابی پيمانكار  »      1399/05/02

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه و برابر مشخصات مندرج در جدول ذیل واگذار نمايد. کلیه نمایندگی های مجاز و رسمی فروش و نصب مي توانند فرم هاي فراخوان ارزشیابی را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ   99/06/06 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                          

  دریافت اسناد ارزیابی 

                            

    

  «‌ فراخوان شناسایی  ارزیابی پيمانكار  »      1399/02/02

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط مطابق جدول ذیل اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند فرم‌هاي فراخوان ارزیابی را از سايت موسسه به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادهای موسسه به آدرس مندرج در ذیل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 7/02/99 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب، امور قراردادها تلفكس: 37682199-051

  کدپستی: 9185737967        

                            

   

  دریافت اسناد ارزیابی 

  «‌ فراخوان شناسایی  ارزیابی پيمانكار  »      1399/02/02

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط مطابق جدول ذیل اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند فرم‌هاي فراخوان ارزیابی را از سايت موسسه به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادهای موسسه به آدرس مندرج در ذیل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 7/02/99 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب، امور قراردادها تلفكس: 37682199-051

  کدپستی: 9185737967 

                                    

   

  دریافت اسناد ارزیابی

     فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار                         1398/12/17

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط مطابق جدول ذیل اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند فرم‌های فراخوان ارزیابی را از سايت موسسه به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضورس به امور قراردادهای موسسه به آدرس مندرج در ذیل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 22/12/98 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب، امور قراردادها تلفكس: 37682199-051

  کدپستی: 9185737967

   

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

                                                                                                                                                        دانلود اسناد ارزیابی                                                                                                               

        


                                                                      دانلود اسناد ارزیابی                                                         

        


                                                                                                                                                                                                                                                               

        

     فراخوان جذب سرمایه گذار                        1398/11/30

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظردارد به‌منظور برون‌سپاری مدیریت و بهره‌برداری بنگاه و انبار آهن‌آلات خود واقع در استان خراسان رضوی شهر مشهد با موقعیت عالی،نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.لذا واجدين شرايط می‌توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز کاری از انتشار آگهی، رزومه كاری و توانمندی‌های خود را به انضمام تصاوير مدارك مرتبط ونیز تکمیل فرم موردنظر که در سایت موسسه به آدرس WWW.OAQR.IR موجود می‌باشد به آدرس مشهد: تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش شهید دستغیب ارسال یا تحويل دبیرخانه موسسه نمايند که پس از ارزیابی متقاضیان، بسته سرمایه‌گذاری در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت.

  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05137684764 تماس حاصل نمایند.

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

                                                                                                                                                        دانلود اسناد ارزیابی                                                                                                               

        

     فراخوان جذب سرمایه گذار                        1398/11/21

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد به‌منظور جذب سرمایه‌گذار جهت تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری مجموعه هتل میقات واقع در استان خراسان جنوبی- شهرستان طبس - روبه روی آستانه مبارکه حسین بن موسی الکاظم با برآورد اولیه 200 میلیارد ریال و احداث و بهره برداری مجموعه آبی مذکور با برآورد اولیه 100 میلیارد ریال با موقعیت ویژه و برآورد اولیه سیصد میلیارد ریال نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

  لذا واجدين شرايط می‌توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز کاری از انتشار آگهی، رزومه كاري و توانمندی‌های خود را به انضمام تصاوير مدارك مرتبط ونیز تکمیل فرم موردنظر که در سایت موسسه به آدرس WWW.OAQR.IR موجود می‌باشد به آدرس مشهد: تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش شهید دستغیب ارسال یا تحويل دبیرخانه موسسه نمايند که پس از ارزیابی متقاضیان، بسته سرمایه‌گذاری در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت.

  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05137684764 تماس حاصل نمایند.

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        دانلود اسناد ارزیابی                                                                                                               

        

     

   

                                                                      

     فراخوان پيمانكار جهت مناقصه  (مناقصه شماره326)                      1398/11/01

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقوقی  واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/ 98/11 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

   

                                                                                                                   دانلود اسناد ارزیابی                                      

        

                                                                      

     فرم شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران برای انجام مطالعات کلان پروژه های پیشرفت منطقه ای (مناقصه شماره326)                      1398/10/23

  مطالعات امکان سنجی، فنی و اقتصادی ، افزایش بهره وری و فناوری کشاورزی و پشتیبانی صید صنعتی و ارائه مدل و طرح نحوه تامین و مدیریت بهره برداری منابع آبی مورد نیاز و سدهای مناطق پیشین، کنارک ، چابهار و همچنین تهیه طرح توسعه       منطقه ای دشت سیستان ، دشت دلگان، بندر کنارک، چابهار، سواحل گوردیم، مناطق پیشین، کهیر و زرآباد

  رتبه مشاور 3 به بالا                                                                                                                   دانلود اسناد ارزیابی                                            

        

                                                                      

      فرم مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تسهیلگری بوم گردی                   1398/10/21                        

    سازمان عمران و توسعه رضوی (معین اقتصادی چناران) در نظر دارد به‌منظور توسعه گردشگری شهرستان چناران از اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی ظرفیت سنجی و تسهیلگری راه‌اندازیاقامتگاه‌های بومگردی را در سطح شهر و روستاهای شهرستان چناران دارند دعوت به عمل آورد.لذا واجدين شرايط می‌توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز کاری از انتشار آگهی، رزومه كاري و توانمندی‌های خود را به انضمام تصاوير و مدارك مرتبط و نیز تکمیل فرم موردنظر که در سایت سازمان به آدرس www.oaqr.ir موجود می‌باشد به آدرس مشهد: تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب ارسال و یا تحويل دبیرخانه سازمان نمايند که پس از ارزیابی متقاضیان، بسته پیشنهادی در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت.
  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05137689868 تماس حاصل نمایند.

  دانلود فرم

   

                                                                      

                                                             «‌ تهیه و اجرای اپوکسی صنعتی به ضخامت 3 میلیمتر جهت کف پارکینگ های هتل قدس مشهد  »     98/10/15                                                                                                                          

   

  اسناد ارزیابی

   

      

                                                             «‌ اسناد ارزیابی دیتاسنتر هتل رضوی- مناقصه شماره320 »     98/09/09                                                                                                                            

   

  اسناد ارزیابی

   

      

                                                             «‌ فراخوان پیمانکار جهت مناقصه »     98/06/11                                                                                                                             

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد احداث پروژه ذيل را از طريق مناقصه به شركت‌های واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان می توانند فرم‌هاي ارزیابی فراخوان را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوری به امور قراردادهای سازمان به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 17/6/98 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام – نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان و رسيدگی – تلفكس : 37682199-051   

  فرم های ارزیابی

   

      

  «‌ فراخوان ارزیابی پيمانكار جهت شرکت در مناقصه »      1398/05/29

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان ارزیابی را از سايت سازمان به آدرس :www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/ 98/06 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

   

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                                                        

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  \

  «‌ فراخوان ارزیابی پيمانكار جهت شرکت در مناقصه »      1398/05/29

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان ارزیابی را از سايت سازمان به آدرس :www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/ 98/06 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

   

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                                                        

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  «‌ فراخوان ارزیابی پيمانكار جهت شرکت در مناقصه »      1398/05/29

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان ارزیابی را از سايت سازمان به آدرس :www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/ 98/06 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

   

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                                                        

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  «‌ فراخوان ارزیابی پيمانكار جهت شرکت در مناقصه »      1398/05/09

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل قدس مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان ارزیابی را از سايت سازمان به آدرس :www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 13/ 98/05 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

   

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                                                        

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  «‌ فراخوان فروشندگان جهت مناقصه »                      1398/05/05

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد کابل های ذيل را جهت پروژه هتل رضوی مشهد از طريق مناقصه از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط خریداری نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي استعلام را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ  98/5/13تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

          

  فرم مناقصه

   98/05/02                     


   

  فرم های ارزیابی

   

      

                                                             «‌ فراخوان پیمانکار جهت مناقصه »     98/05/01                                                                                                                            

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند فرم‌هاي فراخوان ارزیابی را از سایت موسسه به آدرس: www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادها موسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ98/05/10 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور قراردادها (تلفكس: 37682199-051)


   

  فرم های ارزیابی

   

      

                                                     «‌ فراخوان پيمانكار جهت مناقصه »    98/05/01                                                              

                                                                           

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل رضوی مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 98/05/10 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)        فرم ارزیابی

                          

        


          

                                                     «‌ مزایده عمومی »    98/04/31                                                              

                                                                           

  موسسه عمران وتوسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با کاربری مسکونی در شهرستان فردوس بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
                                

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرمهای مربوطه و تحویل پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه های این موسسه به نشانی بیرجند-بلوارمسافر بالاتر از پلاک گذاری حاشیه میدان قائم و یا دفتر مرکزی موسسه واقع در مشهد به نشانی بلوار خیام تقاطع بلوار دستغیب موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه و بعد از تکمیل فرمهای مربوطه و پلمپ پاکات مدارک را تحویل دبیرخانه موسسهدر دفتر بیرجند یا دفتر مرکزی مشهد نمایند .

   

  تلفن تماس دفتر بیرجند :05632338321                                 تلفن تماس دفتر مشهد: 05137687063 داخلی 1116


  فرم شرکت در مزایده

   

      

                                                     «‌ فراخوان پیمانکار جهت مناقصه »    98/04/19                                                               

                                                                           

   مؤسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر داردنسبت به فروش اقلام فایل پیوست اقدام نماید.

   متقاضیان می توانند فرم های مزایده را از سایت موسسه را به آدرس : www.oaqr.ir ویا از طریق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداگثر تا تاریخ 98/04/28 تحویل و یا پست پیشتاز فرمایند.

   آدرس تحویل پاکت : مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، دبیرخانه (تلفكس: 37682199-051)

   محل بازدید اجناس : مشهد،صدمتری- بین میدان بار سپاد و میدان شهید فهمیده- نبش چراغچی47 بنگاه آهن آلات ضامن ( تلفکس 37651660-051)

   

                                                                                    

  فرم شرکت در مزایده

   

      

                                                     «‌ فراخوان پیمانکار جهت مناقصه »    98/04/19                                                               

                                                                             

   مؤسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد انجام کارهای ذيل را در پروژه هتل رضوی مشهد از طريق مناقصه به كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند فرم هاي فراخوان را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور پيمان مؤسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 98/04/27 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051)

                                                                                   

   

  فرم های ارزیابی

   

      

                                                             «‌ فراخوان شناسایی و ارزیابی مهندسی مشاور »     98/04/15                                                                                                                      

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت یکی از پروژه های تحت مدیریت خود نسبت به شناسایی و ارزیابی مهندسین مشاور دارای رتبه مرتبط و سابقه اجرائی اقدام نماید.

   شرح خدمات : آسیب شناسی و بهسازی لرزه ای

  رتبه مورد نیاز : تخصص مقاوم سازی                                                                                    مهلت تحویل مدارک 98/04/22 

   

  فرم های ارزیابی (مناقصه مشاوره)

   

      

                           «‌ مناقصه عمومی جهت خرید کالا و تجهیزات »                 98/04/11                                           

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به خرید اقلام ذیل از طريق استعلام قیمت از فروشندگان واجد شرایط و فقط از برندهای مشهد، مغان و افشارنژاد اقدام نماید.

  متقاضيان می توانند فرم‌های استعلام قیمت را از سایت موسسه به آدرس: www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 19/ 04/98 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور قراردادها (تلفكس: 37682199-051)
   


     فرم استعلام مربوط به ردیف 1 تا 7   

  فرم استعلام مربوط به ردیف 8 تا 11

   

   

  اسناد ارزیابی                                      1398/04/09

  اسناد ارزیابی مناقصه های هتل رضوی                                                       مهلت تحویل مدارک 98/04/19

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

                           «‌ مناقصه عمومی جهت خرید کالا و تجهیزات »                 98/04/04                                    

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید اقلام ذیل از طريق استعلام قیمت از فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید. متقاضيان می توانند فرم‌های استعلام قیمت را از سایت موسسه به آدرس: www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس ذيل دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 19/ 04/98 تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پيمان (تلفكس: 37682199-051) 

     فرم استعلام مربوط به ردیف 1   

  فرم استعلام مربوط به ردیف 2

   فرم استعلام مربوط به ردیف 3

   

  اسناد ارزیابی                                      1398/03/07

  تهیه،  اجرا، حمل، تخلیه و نصب کورین های واحدهای اقامتی (دور وان، روشویی و ...) -هتل رضوی مشهد           مهلت تحویل مدارک 98/03/19

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1398/03/07

  تعمیر و نگهداری موتورخانه قسمت تجاری- هتل رضوی مشهد                                                          مهلت تحویل مدارک 98/03/19

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1398/02/05

  تهیه،  بارگیری، حمل، تخلیه و نصب دو دستگاه پله برقی هتل رضوی مشهد           مهلت تحویل مدارک 98/02/12

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/12/18

  تهیه،  بارگیری، حمل، تخلیه و نصب درب و کلاف جعبه آتش نشانی از جنس استیل نگیر خش دار 304           مهلت تحویل مدارک 97/12/27

    تایوان و متعلقات استیل - هتل رضوی

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/12/18

  تهیه، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب پارتیشن شیشه ای سکوریت حمام واحدهای اقامتی                         مهلت تحویل مدارک 97/12/27

  به همراه یراق آلات مربوطه - هتل رضوی

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/11/06

  تهیه، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه دریچه های آلومینیومی با رنگ پودری الکترواستاتیک          مهلت تحویل مدارک 97/11/11

  (هتل رضوی )

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/11/06

  تهیه و اجرای نرده استیل پله فرار از استیل نگیر304                                                             مهلت تحویل مدارک 97/11/11

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/11/06

   تهیه و اجرای چوب با روکش طبیعی در نمای فضای داخلی دور وید اصلی                                   مهلت تحویل مدارک 97/11/11

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/10/22

   تهیه، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه دربهای آلومینیوم رنگدار تمام فاساد طبقه تجاری            مهلت تحویل مدارک 97/11/11

   

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/10/22

   درب های UPVC 

  هتل رضوی - مشهد

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/10/22

    (مناقصه  دریچه های هتل رضوی- مشهد)

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/10/18

    (مناقصه اجرای مجتمع میان راهی امام رضا (ع) ابرکوه-یزد)

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1397/10/17

    (مناقصه اجرای دکوراسیون هتل گلشن رضوی طبس)

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصه

  اسناد ارزیابی                                      1396/11/24

  دریافت اسناد ارزیابی مناقصات

  مناقصه : اجرای کامل اسکلت فلزی         1396/9/20

  سازمان عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد احداث اجرای اسکلت فلزی پروژه ذيل را از طريق مناقصه به كليه شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان می توانند فرم های فراخوان را از سايت سازمان و يا از طريق مراجعه حضوری دريافت نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر ۵ روز پس از درج آگهی تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند .

  آدرس: مشهد چهارراه خیام ( تقاطع سجاد ) ابتدای بلوار شهید دستغیب، امور پيمان و رسيدگی                  تلفكس :  ۳۷۶۸۲۱۹۹-۰۵۱

     دانلود اسناد