Filters
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  اخبار 'اردیبهشت' '1400'

  3 بازدید سرپرست بهره برداری بازارها به همراه مسولین مربوطه و مشاور انتظامات از بازارهای رضا،ضامن،جم و گاراژ رضوی

  بازدید سرپرست بهره برداری بازارها به همراه مسولین مربوطه و مشاور انتظامات از بازارهای رضا،ضامن،جم و گاراژ رضوی

  .

   

  ...
  29 در ادامه دکتر مکیان رئیس ستاد تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بنیاد بهره‌وری موقوفات و سایر اعضاء ستاد از مجموعه انبار آهن‌آلات ضامن بازدید و از نزدیک با پتانسیل‌های موجود که تاکنون نقش بسزایی در تأمین آهن‌آلات پروژه‌های شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس رضوی بر عهده داشته، آشنا شدند.

  در ادامه دکتر مکیان رئیس ستاد تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بنیاد بهره‌وری موقوفات و سایر اعضاء ستاد از مجموعه انبار آهن‌آلات ضامن بازدید و از نزدیک با پتانسیل‌های موجود که تاکنون نقش بسزایی در تأمین آهن‌آلات پروژه‌های شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس رضوی بر عهده داشته، آشنا شدند.

   

  ...
  50 بازدید دکتر مکیان دستیار ریاست بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و رئیس ستاد تولید ،پشتیبانی و مانع زدایی بنیاد بهره وری موقوفات و سایر اعضاء ، معاونین و مدیران محترم بنیاد بهره وری موقوفات از مجموعه های آستان قدس رضوی(بازار مرکزی).

  بازدید دکتر مکیان دستیار ریاست بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و رئیس ستاد تولید ،پشتیبانی و مانع زدایی بنیاد بهره وری موقوفات و سایر اعضاء ، معاونین و مدیران محترم بنیاد بهره وری موقوفات از یکی از مجموعه های تجاری آستان قدس رضوی(بازار مرکزی)که مدیریت  بهره برداری آنها توسط موسسه صورت می گیرد.

   

   

  ...
  33 به همت بسیج موسسه با شرکت در طرح رزمایش همدلی مومنانه تعداد ۲۵بسته کمک معیشتی به ارزش حدود ۹ میلیون تومان تهیه و در شب عید فطر بین نیازمندان حاشیه شهر مشهد توزیع شد.

  به همت بسیج موسسه با شرکت در طرح رزمایش همدلی مومنانه تعداد ۲۵بسته کمک معیشتی به ارزش حدود ۹ میلیون تومان تهیه و در شب عید فطر بین نیازمندان حاشیه شهر مشهد توزیع شد.

  ...
  2 هم‌زمان با عید سعید فطر باعرضه گوشت بره‌های پروار شده در زنجیره دام سبک لرستان طرح مدیریت ایجاد زنجیره ارزش دام سبک و توانمندسازی مناطق سیل‌زده شهرستان‌های چگینی و پل‌دختر تکمیل شد.

  مدیریت ایجاد زنجیره ارزش دام سبک از کشت علوفه در مزارع استان‌های لرستان و خوزستان شروع‌شده و باعرضه گوشت در سطح کشور که آخرین حلقه آن می‌باشد با همکاری شرکت زنجیره تأمین رضوی تکمیل‌شده است. طرح مذکور که در قالب همکاری بنیاد کرامت و بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس اجراشده کامل‌ترین طرح ایجاد اشتغال پایدار روستایی در سطح کشور است. این طرح با همت آقای دکتر قارزی مدیر پیشرفت منطقه‌ای استان لرستان موسسه عمران و توسعه رضوی اجراشده است.

   

  ...
  برگزاری جلسه کمیته تامین منابع مالی با حضور اعضا و بررسی موارد مربوطه
  13 برگزاری جلسه کمیته تامین منابع مالی با حضور اعضا و بررسی موارد مربوطه

  برگزاری جلسه کمیته تامین منابع مالی با حضور اعضا و بررسی موارد مربوطه

  ...
  جلسه با هیت نمایندگان کسبه بازار مصلی فاز یک ودو بابت تذکرات ایمنی و راه حل های پیگیری از خطرهای احتمالی
  9 جلسه با هیت نمایندگان کسبه بازار مصلی فاز یک ودو بابت تذکرات ایمنی و راه حل های پیگیری از خطرهای احتمالی

  جلسه با هیت نمایندگان کسبه بازار مصلی فاز یک ودو بابت تذکرات ایمنی و راه حل های پیگیری از خطرهای احتمالی

  ...
  12 برگزاری جلسه هماهنگی بازدید اعضاء ستاد پشتیبانی و رفع موانع تولید بنیاد بهره وری موقوفات

  برگزاری جلسه هماهنگی بازدید اعضاء ستاد پشتیبانی و رفع موانع تولید بنیاد بهره وری موقوفات

  ...