Filters
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  اخبار 'فروردین' '1400'

  98 بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره از ظرفیت‌های پشتیبان فنی و بازرگانی طرح شبکه روستایی تولید پوشاک

  بازدید مدیرعامل محترم و نایب رئیس هیئت مدیره از ظرفیت‌های پشتیبان فنی و بازرگانی طرح شبکه روستایی تولید پوشاک در این بازدید از ظرفیت های طراحی تولید صنعتی و عرضه فروشگاهی جناب آقای مهندس صفرزادگان پشتیبان طرح های پیشرفته منطقه بازدید به عمل آمده در این بازدید به ظرفیت‌های بالای توانمندسازی و اشتغال آفرینی تولید پوشاک اشاره گردید

  ...
  جلسه بررسی موارد ایمنی بازارهایی برای رفع خطرهای احتمالی با شرکتی که دارای تایید از آتشنشانی می باشد برگزار گردید مسائل اولیه اقدامات انجام شده برای ایمنی مورد بررسی قرار گرفت
  0 جلسه بررسی موارد ایمنی بازارهایی برای رفع خطرهای احتمالی با شرکتی که دارای تایید از آتشنشانی می باشد برگزار گردید مسائل اولیه اقدامات انجام شده برای ایمنی مورد بررسی قرار گرفت

  جلسه بررسی موارد ایمنی بازارهایی برای رفع خطرهای احتمالی با شرکتی که دارای تایید از آتشنشانی می باشد برگزار گردید مسائل اولیه اقدامات انجام شده برای ایمنی مورد بررسی قرار گرفت

  ...
  0 جلسه هیئت مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی

  جلسه هیئت مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی 

  ...
  8 بازدید آقای دکتر عیدی از بازار مرکزی

  بازدید آقای دکتر عیدی از بازار مرکزی

   

  ...
  25 بازدید آقای دکتر عیدی از پروژه رشتخوار

  بازدید آقای دکتر از پروژه رشتخوار

  ...
  جلسه اختصاصی مدیر عامل موسسه با استاندار استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مهندس موهبتی در خصوص تامین خدمات زیر بنایی پروژه میرجاوه و سایر امورات جاری در دست اقدام در سطح استان
  19 جلسه اختصاصی مدیر عامل موسسه با استاندار استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مهندس موهبتی در خصوص تامین خدمات زیر بنایی پروژه میرجاوه و سایر امورات جاری در دست اقدام در سطح استان

  جلسه اختصاصی مدیر عامل موسسه با استاندار استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مهندس موهبتی در خصوص تامین خدمات زیر بنایی پروژه میرجاوه و سایر امورات جاری در دست اقدام در سطح استان

  ...
  0 بازدید مدیر عامل محترم موسسه عمران و توسعه رضوی و مدیر عامل موسسه موقوفه خدمات زائر آستان قدس رضوی و انجام فرایند بررسی آخرین وضعیت آماده سازی پروژه برای برگزاری آیین افتتاح در فرودین ۱۴۰۰

  بازدید مدیر عامل محترم موسسه عمران و توسعه رضوی و مدیر عامل موسسه موقوفه خدمات زائر آستان قدس رضوی و انجام فرایند بررسی آخرین وضعیت آماده سازی پروژه برای برگزاری آیین افتتاح  در فرودین ۱۴۰۰

  ...