Filters
  Preferences
  جستجو

   

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت دوم»       1401/04/15

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد فضای مقابل درب ورودی بازار رضا (میدان بیت المقدس)  را از طريق مزایده عمومی به ‌صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان محترم می توانند با مراجعه به آدرس سایت : www.oaqr.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس : چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک طبقه فوقانی بانک تجارت پلاک 325 ، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی تحویل نماید.

  تلفن تماس:  32240414-051   و   32231256-051 داخلی 3006   

  *هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .

  ** برآورد قيمت پايه فضای درب ورودی بازار رضا (ميدان بيت المقدس) ماهيانه به ميلغ 900.000.000 ريال  می باشد.

  برگه شرکت در مزایده_فضای_بازار رضا

                                                 

   

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت یک »       1401/03/28 

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد پارکینگ بازار مرکزی فاز 2 وپلاک 3/700 واقع در بازار هدایت را از طريق مزایده عمومی به ‌صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان محترم می توانند با مراجعه به آدرس سایت : www.oaqr.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس : چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک طبقه فوقانی بانک تجارت پلاک 325 ، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی تحویل نماید

  تلفن تماس:  32240414-051   و   32231256-051 داخلی 3006   

  ((برآورد قيمت پايه پاركينگ بازار مركزی فاز دو ماهيانه به مبلغ 20.000.000 ريال مي باشد ))

  *هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .

  فرم شرکت در مزایده پارکینگ بازار مرکزی
  فرم شرکت در مزایده بازار هدایت

                                                 

   

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت اول»       1401/03/21 

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد فضای مقابل درب ورودی بازار رضا (میدان بیت المقدس) و یک باب مغازه (کافی شاپ) در بازار امین را از طريق مزایده عمومی به ‌صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان محترم می توانند با مراجعه به آدرس سایت : www.oaqr.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس : چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک طبقه فوقانی بانک تجارت پلاک 325 ، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی تحویل نماید.

  تلفن تماس:  32240414-051   و   32231256-051 داخلی 3006   

  *هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .

  ** برآورد قيمت پايه فضای درب ورودی بازار رضا (ميدان بيت المقدس) ماهيانه به ميلغ 900.000.000 ريال و يك باب مغازه (كافی شاپ)بازار امين ماهيانه به مبلغ 70.000.000 ريال می باشد.

  برگه شرکت در مزایده_فضای_بازار رضا

  برگه شرکت در مزایده_کافی_شاب_بازار امین

                                                 

  «‌آگهی مزایده عمومی نوبت دوم »      1401/01/20

   

  موسسه عمران وتوسعه رضوی در نظر دارد هشت دستگاه خودرو سواری را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به آدرس سایت :  www.oaqr.ir  قسمت مناقصه و مزایده ضمن مشاهده مشخصات ، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی به دبیرخانه موسسه تحویل نمایند .

   تلفن تماس :  داخلی 1114-  05137689434

   فرم شرکت در مزایده

                           

  «‌آگهی مزایده عمومی نوبت اول »      1401/01/17

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقلام (ضایعات آهن و پلاستیک) مازاد بر نیاز خود را به فروش برساند. متقاضيان می‌بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر ظرف چهار روز کاری از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به سایت موسسه به آدرس : www.oaqr.ir قسمت مناقصه و مزایده ویا از طریق مراجعه حضوری به آدرس : مشهد ،قصر الضیافه ، واقع در خیابان شهید نواب صفوی ، شهید نواب صفوی 2 ، جنب بازارچه هدایت (تلفن همراه: 09382284428 - 09158273889) اقدام نمایند. 

      ضمناً هزینه درج این آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

   فرم شرکت در مزایده

                           

  «‌آگهی مزایده عمومی نوبت دوم  »      1401/01/17

    موسسه عمران وتوسعه رضوی در نظر دارد تعداد 3 قطعه از اراضی خود واقع در شهرستان سرخس را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید متقاضیان می توانند  با مراجعه به آدرس :  https://www.oaqr.ir  قسمت مناقصه و مزایده ضمن مشاهده جدول مشخصات اراضی مذکور و چاپ  و تکمیل فرم شرایط شرکت در مزایده پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری  از تاریخ انتشار آگهی به دبیرخانه مرکزی موسسه به نشانی: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و بلوارخیام، ابتدای بلوار دستغیب، دبیرخانه موسسه عمران و توسعه رضوی تحویل نمایند.

    تلفن تماس :      05137639936  داخلی 1150

    جدول اراضی

  شرایط شرکت در مزایده

                           

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت اول »       1401/01/14 

                                                

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد فضای سالن نمایشگاهی به آدرس ذیل را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرايط به‌ صورت اجاره سالیانه واگذار نمايد. متقاضيان می‌بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر ظرف چهار روز کاری از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به سایت موسسه یه آدرس : www.oaqr.ir قسمت مناقصه و مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به : مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب پلاک 524 (دفتر سرپرست بازرگانی) اقدام نمایند.  

                                                                                                        دانلود فرم مزایده              

                    تلفن تماس:  37689434-051 داخلی 1318

   

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت اول»       1400/12/21 

   موسسه عمران وتوسعه رضوی  وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد یازده دستگاه خودرو سواری را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند  با مراجعه به آدرس سایت :  www.oaqr.ir  قسمت مناقصه و مزایده ضمن مشاهده جدول مشخصات خودرو، چاپ و تکمیل فرم شرایط شرکت در مزایده، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 4 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار دستغیب، دبیرخانه موسسه عمران و توسعه رضوی تحویل نمایند .

  تلفن تماس :  داخلی 1114-  05137639936

  برگه شرکت در مزایده فروش خودرو مشهد

  برگه شرکت در مزایده فروش خودرو تهران

                                                 

   «‌آگهی مزایده عمومی نوبت اول»       1400/12/21 

   موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد فضای سه پارکینگ در بازارهای امین، مرکزی و جم را از طريق مزایده عمومی به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرايط به‌صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان می‌بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر ظرف چهار  روز کاری با مراجعه به سایت موسسه یه آدرس : www.oaqr.ir ویا از طریق مراجعه حضوری به آدرس : چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک طبقه فوقانی بانک تجارت پلاک 325 (دفتر مدیریت مجموعه بازارها موسسه عمران و توسعه رضوی) دریافت  نمایند.                     تلفن تماس:  32240414-051   و   32231256-051 داخلی 3006

  فرم مزایده پارکینگ بازار مرکزی

  فرم مزایده پارکینگ بازار امین

  فرم مزایده پارکینگ بازار جم

                                                  

   
  فراخوان طراحی لوگوی موسسه عمران و توسعه رضوی

   موسسه عمران و توسعه رضوی، در نظر دارد نسبت به تغییر هویت بصری خود اقدام نماید. لذا از طراحان خوش ذوق، مبتکر و خلاق دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه موارد و پیوند های ذیل در مسابقه طراحی لوگوی موسسه شرکت نمایند.

  مهلت ارسال آثار :   1401/01/06 

  شیوه ارسال آثار از طریق ایمیل : call@oaqr.ir                                           دانلود فایل مشخصات 

  تلفن :3101-051

   

    

  «‌فراخوان پیمانکار جهت ارزیابی و مناقصه »      1400/12/16

   موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام عملیات اجرای سنگ كاري واقع در شهرمشهد رابه کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی که دارای تجربه وسابقه مرتبط می باشند از طريق مناقصه واگذار نمايد. پیمانکاران واجد شرایط حداکثر ظرف پنج روز کاری فرم هاي فراخوان ارزشیابی و اسناد مناقصه را از سايت سازمان به آدرس : www.oaqr.irو يا از طریق مراجعه حضوری به امور قرارداد ها موسسه به آدرس زیر دریافت  نمایند.

   آدرس: مشهد، تقاطع بولوار سجاد و خیام، نبش بولوار شهید دستغیب، مؤسسه عمران و توسعه رضوی، امور قرارداد ها(تلفكس: 37682199-051)

  اسناد مناقصه

  فرم ارزیابی

                           

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/12/16

   موسسه عمران و توسعه رضوی درنظر دارد تعدادی واحد تجاری واقع در بازار هدایت را از طريق مزایده عمومی به مدت 9 ماه براساس شرايط ذيل (فرم پیوست ) به صورت اجاره ماهیانه به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نمايد.متقاضیان می بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر ظرف سه روز کاری پس از درج آگهی به آدرس چهارراه شهدا، بازار مرکزی فاز یک، طبقه فوقانی بانک تجارت، پلاک 325 (دفتر مدیریت مجموعه بازارهای موسسه عمران و توسعه رضوی) مراجعه نمایند.
  تلفن تماس :  داخلی 1166-  05137639936

  جدول اراضی

  شرایط شرکت در مزایده

                           

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/12/12

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی درنظر دارد تعدادی واحد تجاری واقع در بازار هدایت را از طريق مزایده عمومی به مدت 9 ماه براساس شرايط ذيل (فرم پیوست ) به صورت اجاره ماهیانه به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نمايد.متقاضیان می بایست جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه حداکثر ظرف سه روز کاری پس از درج آگهی به آدرس چهارراه شهدا، بازار مرکزی فاز یک، طبقه فوقانی بانک تجارت، پلاک 325 (دفتر مدیریت مجموعه بازارهای موسسه عمران و توسعه رضوی) مراجعه نمایند.

  تلفن تماس : 32231256-051 ،  32240414-051
  داخلی :  3006

  دریافت فایل اسناد

                           

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/12/07

   مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقلام مازاد بر نیاز موجود در انبار مؤسسه (فوم پلی اورتان ، چسب ، موادعایق ، پنجره یوپی وی سی و ... ) را به فروش برساند ، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اقلام مذکور و دریافت برگه اعلام قیمت از مورخ چاپ این آگهی به مدت 5 روز کاری درساعت اداری به محل انبار مؤسسه مراجعه و پس از رویت ، نسبت به اعلام قیمت کتبی و محرمانه اقدام نمایند. 
   نشانی انبار مؤسسه و محل دریافت برگه اعلام قیمت : مشهد-بلوار شهید چراغچی-حدفاصل میدان سپاد و میدان شهید فهمیده-نرسیده به خین عرب-نبش شهید چراغچی47-آهن آلات ضامن و سایت مؤسسه به نشانی www.oaqr.ir می باشد .
  (تلفن: 37651660-051  همراه : 09157062143)
     نشانی محل تحویل پاکت اعلام قیمت : مشهد-تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب-مؤسسه عمران و توسعه رضوی    واحد دبیرخانه (تلفكس: 37682199-051)

     ضمناً هزینه درج این آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 

   

                           

  دریافت فایل پیوست

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/10/11

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقلام مازاد بر نیاز خود را به فروش برساند ، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اقلام مذکور و دریافت برگه اعلام قیمت از مورخ چاپ این آگهی به مدت 5 روز کاری درساعت اداری به نشانی ذیل مراجعه و پس از رویت ، نسبت به اعلام قیمت کتبی و محرمانه اقدام نمایند . نشانی محل بازدید و دریافت برگه اعلام قیمت : مشهد ، قصر الضیافه ، واقع در خیابان شهید نواب صفوی ، شهید نواب صفوی 2 ، جنب بازارچه هدایت (تلفن: 09382284428 ، همراه : 09158273889) نشانی محل تحویل پاکت اعلام قیمت : مشهد-تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب-مؤسسه عمران و توسعه رضوی – واحد دبیرخانه (تلفن : 37682199-051) .


  ضمناً هزینه درج این آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

                                     

   

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌آگهی مزایده عمومی  »      1400/07/26

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و تجاری نمایشگاهی در شهرستان‌ بیرجند به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. . متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت شش روز کاری به دبیرخانه کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی: بیرجند، کیلومتر 15 جاده بیرجند-کرمان ، شهرک صنعتی ، بلوار تولید ، تولید 5 و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند .

                                     

  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به دبیرخانه کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی: بیرجند، کیلومتر 15 جاده بیرجند-کرمان ، شهرک صنعتی ، بلوار تولید ، تولید 5 و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند .

                          تلفن کارخانه بیرجند: 05632255499                                         تلفن دفتر مشهد:05137639280

  روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌«‌ ‌ آگهی فراخوان مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی امین »»      1400/07/10

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد برای سرمايه گذاري و مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی واقع در مشهد ، بلوار سجاد خيابان امين با مساحت عرصه 1280 مترمربع نسبت به شناسایی سرمايه گذاران و سازندگان حائز صلاحیت که از توان مالي، فنی و اجرایی کافی برخوردار مي باشند، ، از طریق دو فرآیند همزمان 1- توانسنجی و ارزیابی و 2- مناقصه، اقدام نماید. در این پروژه زمین و پرداختي عوارض صدور موافقت اصولی به شهرداري مشهد به عنوان آورده موسسه و پرداخت هزینه های باقیمانده و اخذ پروانه ساختماني و کلیه مراحل طراحی، اجرایی ، ساخت و غیره به عهده سرمايه گذار خواهد بود. آخرین مهلت تحویل فرم هاي تكميل شده توانسنجی، ارزیابی و مناقصه به همراه مستندات مورد نياز برابر فرم راهنمای مناقصه ، به دبیرخانه مؤسسه عمران و توسعه رضوی به آدرس مشهد مقدس، تقاطع بلوار سجاد و خيام، نبش بلوار شهید دستغیب، ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 می باشد.


  درصورت نیاز جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 05131010000 داخلی 1208 و 1207 تماس حاصل فرمایند.

                                     

   

  راهنما فراخوان و مناقصه

  بسته مناقصه - پاکت های الف ب ج

  بسته توانسنجی و ارزیابی

  مشاهده مناقصه در سایت بنیاد و بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

  «‌«‌ فراخوان شناسایی و دعوت از سازندگان صاحب صلاحیت » »     1400/06/20

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد برای سرمايه گذاري و مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی واقع در مشهد ، بلوار سجاد خيابان امين با مساحت عرصه 1280 مترمربع نسبت به شناسایی سرمايه گذاران و سازندگان حائز صلاحیت که از توان مالي، فنی و اجرایی کافی برخوردار مي باشند، ، از طریق فراخوان اقدام نماید. در این پروژه زمین و پرداختي عوارض پروانه به شهرداري مشهد به عنوان آورده موسسه و اخذ پروانه ساختماني و کلیه مراحل طراحی، اجرایی ، ساخت و ... به عهده سرمايه گذار خواهد بود. از سرمايه گذاران و سازندگان محترم دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این فراخوان و دریافت مدارک و مستندات فراخوان از سايت مؤسسه به آدرس : WWW.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به امور قراردادها مؤسسه به آدرس مشهد مقدس، بلوار شهيد دستغيب، نرسيده به تقاطع بلوار خيام و بلوار سجاد، روبروی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوي، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال فرمهاي تكميل شده فراخوان و پيشنهاد به همراه مستندات مورد نياز برابر دستورالعمل مربوطه ، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/28 می باشد. متقاضیان می توانند درخواست کتبی و مستندات مورد لزوم را تا تاریخ فوق به دبیرخانه موسسه عمران و توسعه رضوی به آدرس مذکور ارسال نمایند. درصورت نیاز جهت اطلاع و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 05131010000 داخلی 1208 و 1207 تماس حاصل فرمایند.
  روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

  *نکات مهم : ۱- کلیه اطلاع رسانی ها به متقاضیان محترم صرفا از طریق این سایت اعلام و ملاک عمل می باشد . لذا بازدید روزانه بخش مناقصات و فراخوان سایت موسسه ضروری است . ۲- باتوجه به بروز تاخیر یک روزه در بارگذاری اسناد فراخوان و مناقصه ، آخرین مهلت جهت تکمیل و تحویل اسناد ، مندرج در آگهی روزنامه از ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تغییر یافت و لذا متقاضیان محترم این موضوع را مدنظر داشته باشند.

                                     

   

  بخش اول - توانسنجی و ارزیابی


  بخش دوم - پاکت الف و ج


  بخش دوم - پاکت ب


  برچسب بخش دوم - پاکت های الف ب ج


  «‌آگهی فراخوان  »      1400/04/05

   

  یک شرکت پیمانکاری معتبر در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به تامین انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار 200، 250، 315، 400 میلیمتر ، لوله پلی اتیلن به اقطار 90 ، 110، 160 میلیمتر و لوله چدن داکتیل به اقطار 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت آبرسانی (مورد تایید شرکت آب و فاضلاب) به شرح جدول ذیل ، از طریق پرداخت نقدی و تهاتر املاک اقدام نماید. لذا تامین کنندگان واجد شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ این آگهی آمادگی خود را بصورت کتبی به امور قراردادها به شماره تلفن 37682199-0513 و نمابر 37665775-0513 اعلام نمایند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌آگهی فراخوان  »      1400/04/05

   

  یک شرکت پیمانکاری معتبر در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به تامین انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار 200، 250، 315، 400 میلیمتر ، لوله پلی اتیلن به اقطار 90 ، 110، 160 میلیمتر و لوله چدن داکتیل به اقطار 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت آبرسانی (مورد تایید شرکت آب و فاضلاب) به شرح جدول ذیل ، از طریق پرداخت نقدی و تهاتر املاک اقدام نماید. لذا تامین کنندگان واجد شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ این آگهی آمادگی خود را بصورت کتبی به امور قراردادها به شماره تلفن 37682199-0513 و نمابر 37665775-0513 اعلام نمایند.

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

   

  «‌آگهی مزایده عمومی »      1400/03/05

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری تجاری و مسکونی در مشهد و شهرستان‌های بیرجند ، فردوس ، طبس به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

  «‌آگهی مزایده عمومی »      1400/01/24

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد املاک مشروحه با کاربری تجاری، تجاری نمایشگاهی و مسکونی در شهرستان بیرجند به شرح جدول پیوست را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (05137682199)

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فایل پیوست

  «‌فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار »      1400/01/24

   

  موسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد به‌منظور راه اندازه یک کارخانه خوراک دام (شامل یک خط تولید پلت غلات و دانه‌های روغنی 10 تن در ساعت، یک خط پلت یونجه 10 تن در ساعت و یک خط میکرونایزفلیک 5 تن در ساعت باقابلیت توسعه تا 10 در تن ساعت) در شهرستان سرخس از طریق فراخوان عمومی، پیمانکاران حقوقی واجد صلاحیت در سطح ملی را برای خرید یا ساخت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی خط تولید و همچنین اتوماسیون کارخانه شناسایی نماید. لذا کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط می‌توانند فرم‌های فراخوان ارزشیابی را از سایت موسسه به آدرس www.oaqr.ir و یا از طریق مراجعه حضوری به امور قراردادهای موسسه به آدرس زیر دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی تحویل و یا پست پیشتاز نمایند. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (05137682199)

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت فرمهای ارزیابی

  «‌ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  »      1400/01/24

   

  مؤسسه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام خدمات پیمانکاری نیروی انسانی کارخانه هبلکس رضوی واحد بیرجند شامل: تأمین نیروی کارگر ساده و نیمه ماهر جهت انجام امور تولیدی و خدماتی ازجمله سورت، تسمه کشی و استرچ پالت‌های محصولات کارخانه را از طريق برگزاری مناقصه واگذار نمايد. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند فرم‌های فراخوان مناقصه را از سايت موسسه به آدرس: www.oaqr.ir و يا از طريق مراجعه حضوري به واحد امور قراردادهای مؤسسه به آدرس زیر دريافت و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا 5 روز از تاریخ چاپ آگهی تحويل و يا پست پيشتاز فرمايند. آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، مؤسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها (تلفكس: 37682199-051). روابط عمومي مؤسسه عمران و توسعه رضوی

  آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد و خیام، نبش بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی، امور قراردادها تلفکس: (051-37682199)

                                     

   

  دریافت اسناد مناقصه