Filters
  Preferences
  جستجو

  برگزاری مراسم تقدیر و تودیع دکتر عیدی با حضور دکتر دلبری معاون برنامه ریزی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی و اعضاء هیئت مدیره

  برگزاری مراسم تقدیر و تودیع دکتر عیدی با حضور دکتر دلبری معاون برنامه ریزی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی و اعضاء هیئت مدیره

  برگزاری مراسم تقدیر و تودیع دکتر عیدی با حضور دکتر دلبری معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید و دکتر مهدی قربانی  به عنوان مدیر عامل جدید موسسه عمران .و توسعه رضوی معرفی شدند. در این مراسم اعضاء هیئت مدیره و تنی چند از مدیران موسسه حضور داشتند

  نظر خود را وارد نمایید.