Filters
  Preferences
  جستجو

  بازدید دکتر عیدی از روستای بنده قرا از توابع شهرستان کوه سرخ کاشمر و جلسه با امام جماعت، معتمدین و اعضاء شورای روستا

  بازدید دکتر عیدی از روستای بنده قرا از توابع شهرستان کوه سرخ کاشمر و جلسه با امام جماعت، معتمدین و اعضاء شورای روستا

  بازدید دکتر عیدی از روستای بنده قرا از توابع شهرستان کوه سرخ کاشمر و جلسه با امام جماعت، معتمدین و اعضاء شورای روستا به منظور بررسی درخواست های اهالی از آستان قدس رضوی

  نظر خود را وارد نمایید.