Filters
  Preferences
  جستجو

  کارگروه روابط عمومي ها ی گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات رضوی در محل موسسه عمران و توسعه ضوی برگزارشد.

  کارگروه روابط عمومي ها ی گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات رضوی برگزارشد.
  در این نشست که با هدف ایجاد وحدت رویه بین روابط عمومي ها ی شرکت های گروه عمران برگزارشد عباس مرادیان مقدم مدیر روابط عمومي گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات رضوی گفت:فعالیت روابط عمومي ها در شرکت ها و موسسات عمرانی با رویکرد معرفی خدمات جهادی میتوانند گامی بلند در راستای حفظ و ایجاد سرمایه های اجتماعی این شرکت ها باشد.

   

   

   

  نظر خود را وارد نمایید.