Filters
  Preferences
  جستجو
  تاریخچه عمران توسعه رضوی

  دستو العمل فرم نظرسنجی مراجعین

  هدف:

  هدف از اجرای این نظرسنجی، ارزیابی وضعیت موسسه نسبت به برآورده سازی خواسته های مراجعین، حصول اطمینان از رضایت و تعیین سطح آن در راستای بهبود سطح کیفی ارایه خدمات و ارتقاء میزان رضایتمندی مراجعین می باشد.

  کاربرد:

  این روش جهت نظرسنجی از کلیه مراجعین عمده و خرد در سرتاسر ایران می باشد

  مسئولیت ها:

  مسئولیت اصلی نظارت و اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره می باشد.

  مفاهیم و اختصارات:

  منظور ازمراجع، کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده که از محصولات (وخدمات پس از فروش) و یا خدمات (مشتمل بین راهی ها، مدارس و... ) دریافت می نمایند.

  شرح عملیات:

  - نحوه محاسبه میزان رضایت مراجعین:

  بدین منظور از روش نظرسنجی مراجعین با استفاده از فرم های مربوطه استفاده می شود.

  - نحوه توزیع و دریافت فرم های نظر سنجی و پایش رضایت:

  جهت ارزیابی و پایش رضایت مراجعین از فرم “ نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری” استفاده می شود. فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری باید در دوره های مشخص سه ماهه به مراجعین برتر از نظر ارزش معاملات(در بخش محصولات)، چه خرد و چه کلان تحویل داده شود و استفاده کنندگان از خدمات موسسه(مانند زائرین در مسیر و ...)، به این منظور لازم است در هر دوره سه ماهه مراجعین بر اساس ارزش معاملات رتبه بندی شده و تعداد مراجعینی که باید از آن ها نظرسنجی به عمل آید مشخص شود. بدین منظور کلیه مدیران اجرایی باید در دوره زمانی مذکور، فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مراجعین را به مراجعین برتر ارایه نمایند، سپس ایشان موظف است تا ضمن انجام پیگیری های مداوم، فرم های تکمیل شده را از مراجعین دریافت نموده و به نماینده مدیریت تحویل دهد.

  تبصره ۱- به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات سایر مراجعین، موسسه، فرم نظر سنجی را در سایت رسمی خود قرار داده که پس از دریافت فرم های تکمیل شده، اقدامات آتی در این زمینه به عمل می آید، در ضمن موسسه به منظور جلب مشارکت مراجعین جوایز و مشوق هایی نیز در نظر گرفته است.

  نماینده مدیریت میزان رضایت مراجعین را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج مذکور در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  دانلود فرم نظر سنجی

   

  • لطفاً فرم را تکمیل و به آدرس ایمیل PR@oaqr.ir  ارسال نمائید.