Filters
  Preferences
  جستجو

  معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اقتصادی رضوی: سازمان عمران و توسعه رضوی در حوزه منابع انسانی پیشرو عمل کرده است

  معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اقتصادی رضوی: سازمان عمران و توسعه رضوی در حوزه منابع انسانی پیشرو عمل کرده است

  دکتر مهدوی معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اقتصادی رضوی در جلسه کارگروه منابع انسانی سازمان ضمن تقدیر از مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی بخاطر ایجاد و شکل گیری این کارگروه و توجه به مسائل منابع انسانی گفت: بر اساس آمار بانک جهانی، ثروت آوری در دنیای امروز در سه حوزه دسته بندی می شود. منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی . البته منظور از منابع انسانی قدرت فکری و توان و تخصص افراد شاغل در یک سازمان و موثر بودن آنها در محیط پیرامون است. حال بر این اساس ثروت کشور آلمان را اینگونه محاسبه کرده اند که یک درصد ثروت این کشور منابع طبیعی است، 14 درصدمنابع فیزیکی و 85 در صد ثروت کشور آلمان منابع انسانی و فرآیندهای مرتبط به آن است. با این نگاه علمی و به روز است که باید از ایجاد این کارگروه در سازمان عمران و توسعه رضوی تقدیر شود چرا که به مسئله بسیار با اهمیتی توجه شده است. در حقیقت سازمان عمران و توسعه رضوی با راه اندازی کارگروه منابع انسانی در این حوزه پیشرو عمل کرده است.

  معاون معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اقتصادی رضوی رضوی در ادامه افزود: رضایت مندی کارمندان و بهره وری سازمان دو کفه ترازو ست که باید بین آنها توازن برقرار شود تا بیتوانیم ادعا کنیم یک سیستم موفق عمل کرده است. از این رو این کارگروه باید به این دو موضوع به صورت موازی و متوازن نگاه کند و نسبت به ارتقاء آن برنامه ریزی داشته باشد.

  دکتر مهدوی گفت: این کارگزوه باید به سازمان و مدیران آن کمک کند تا سه گام اساسی در حوزه منابع انسانی برداشته شود. اول اینکه نسبت به موضوع منابع انسانی فهم درست و صحیح پیدا کنیم. گام دوم اینکه باید زیر ساخت های منابع انسانی فراهم شود و در نهایت در گام سوم این زیر ساخت ها تقویت شوند. معتقدیم اگر این گام ها در سازمان محقق و اجرایی گردد بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه منابع انسانی حل خواهد شد و سازمان با فراغ بال و تمرکز بیشتری می تواند به انجام ماموریت خود بپردازد.

  نظر خود را وارد نمایید.