Filters
  Preferences
  جستجو

  حضور مدیر خبر و رسانه های نوین آستان قدس رضوی در کارگروه روابط عمومی ها ی گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات رضوی

  در این نشست مقرر شد در حوزه ارتباطات و رسانه سرویس عمران تشکیل و یک تیم تخصصی به پوشش فعالیت های گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات رضوی بپردازد .

   

  نظر خود را وارد نمایید.