Filters
    Preferences
    جستجو

    بازدید مدیران ارشد شرکت صنایع دستی کمیته امداد امام خمینی(ره) از بازارها (گزارش تصویری)

    بازدید مدیران ارشد شرکت صنایع دستی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جلسه با سرپرست بهره برداری بازارهای موسسه در خصوص همکاری متقابل در بازارها و مجتمع های تجاری آستان قدس رضوی

    نظر خود را وارد نمایید.